Reiki

Reiki je slovo pocházející z japonštiny. Definovat se dá jako neomezená univerzální energie, která proudí vším živým a lze ji použít v jakýchkoliv podmínkách, v každé situaci. Energie Reiki má uzdravující účinky. Je to systém léčby, který je bezpečným a přirozeným způsobem nápravy mnoha akutních a chronických potíží a přináší zlepšení duchovního, mentálního a emocionálního zdraví. Tuto prastarou metodu opětovně objevil ve druhé polovině 19. století Dr. Mikao Usui.

Reiki nenahrazuje léčbu klasické medicíny. Je podpůrným prostředkem klasické léčby. Když terapeut předává tuto energii svými dlaněmi klientovi, jsou tím aktivovány přirozené schopnosti jeho fyzického těla k samoléčbě. Tato energie proudí do míst původu nemoci, působí tam, kde je jí nejvíc zapotřebí a navozuje stav rovnováhy.

Nabízím ošetření Reiki, ať už celého těla, nebo jen určité části. Podle rozsahu se odvíjí i časová náročnost, většinou však max. 2hod. Masáž probíhá na lůžku v klidné a příjemné atmosféře navozené tichou hudbou a zapálenými svíčkami.

Cena za 1 a 1/2 hod je od 1.1.2022 stanovena na 1000,- Kč, od 1.6. 2024 se mění na 1200Kč.

Reiki můžeme přijímat pasivně, jak je uvedeno výše, nebo se můžeme naučit jeho aktivnímu využívání po absolvování kurzu. Vyučuji 4 stupně kurzů Reiki. Na 1.stupni studenti probudí své schopnosti předávat tuto energii rukama, a to přímým kontaktem. Na 2.stupni získávají schopnost posílat energii na dálku, tedy bez nutnosti přímého kontaktu. Další dva stupně se nazývají mistrovskými. Tyto kurzy jsou určeny pro studenty, kteří s energií Reiki intenzivně pracují, a mají zájem o hlubší pochopení práce s touto metodou. 3.stupeň prohloubí a rozšíří umění práce s Reiki. Na 4.stupni jsou předávány schopnosti zasvěcovat druhé osoby do práce s Reiki. Student se stane učitelem Reiki a po určité době může předávat toto učení dále.

Kromě energie Reiki se věnuji ještě práci s dalšími energetickými systémy. Jedná se o Shamballu 1024, jejímž Mistrem jsem se stala v roce 2014, dále Ra Sheebu (Mistrem jsem od roku 2016) a energii Slunce a Luny. Často pracuji i v meditační hladině Alfa. Občas se věnuji i Kraniosakrální technice práce, prioritně s tělesnou úrovní.

Praktické využití Reiki

  • preventivní působení na fyzický a psychický stav člověka, nebo zvířete
  • harmonizace a posílení vlastní energie
  • posílání energie a podpory na dálku svým blízkým a přátelům (pouze na vyžádání)
  • příprava a posílení na těžší období (zkoušky, konkurzy, operace,...)
  • čištění prostor bytu, domu, pracoviště,...
  • harmonizace pokrmů, potravin, nápojů apod.
  • mnoho dalšího.

Principy Reiki

Dnes budu vděčná za všechna svá požehnání.
Dnes se nebudu trápit.
Dnes se nebudu hněvat.
Dnes budu dělat svou práci poctivě.
Dnes budu laskavá ke svému bližnímu a ke každé živé bytosti.