O mně

Mé jméno je Alena Vinčálková. Narodila jsem se a žiji v Praze. Vystudovala jsem obory pedagogického směru, týkající se převážně dětí mladšího školního věku. Práce s dětmi mne naplňovala, protože děti pro mne představují věčnou inspiraci. V té době jsem stála nohama pevně na zemi, v mém životě převládal logický způsob uvažování a praktičnost, věci mezi nebem a zemí mi byly poměrně vzdálené, na vše jsem potřebovala důkazy…

Narození mé dcery bylo mocným zážitkem, který přesáhl naprosto všechno, a v mém myšlení se cosi začalo měnit.  V roce 2007 mne zastihlo složitější životní období a díky tomu jsem pochopila, že nemusím pasivně sedět s rukama v klíně, trpět a nechat se vláčet životem, ale že se mohu aktivně podílet na tom, jak se mi daří, a tvořit to. Objevila jsem možnosti různých způsobů práce na sobě a začala navštěvovat semináře týkající se sebepoznání a seberozvoje. Jsem za to velmi vděčná a dnes už vím, že práce na sobě nikdy nekončí, je na celý život… Pochopila jsem, že cesta je cíl…


Lektoři, od kterých jsem se mnohému naučila :

Petr Velechovský – Modrá Alfa (2007)
Eva Prokešová – Astrologie (2007-2010)
Laďka Vala Kovaříková – Kineziologie One Brain, Reiki, Rodin. a život. konstelace (2008-dosud)
Zuzana Fečková Franková – Kineziologie One Brain (2009-2015)
Kateřina Pokorná – Shamballa 1024, Energie Slunce a Luny (2014-5), Automatická kresba (2015)
Robert Al Aref – Kraniosakrální terapie I. (2016)
Wilfried Nelles – Konstelace - Životní integrační proces (2016)
Zuzana Soukupová – Elysium (2016)
Zdeňka Ocelíková – RaSheeba (2016)
Bhagat Zelhofer – Konstelace - Otec a matka (2017)
Radek Ptáček – Komunikace s psychopaty (2017)
Petr Kochlík – Čchi-kung 1.-3. (2017)
Bára Vaníčková – (2018)
Jan Mühlfeit a Katka Novotná - Rodič jako pozitivní kouč, Odemykání dětského potenciálu (2018)
Olga Markovna Smirnova - Čínská Image Medicine (2018)
Dáša Jachková - Access Bars (2019)
Lucie Rimona Švecová - ThetaHealing Basic DNA,  Pokročilý kurz - Advaced DNA (2019)
Miroslav Landsinger - Rekvalifikační masérský kurz - Sportovní masáž (2019)
Lucie Rimona - Access Tělesné procesy, Access Facelift, ThétaHealing Dig Deeper (2020), Théta Healing You and God (2022), Intuitivní anatomie (2023), Spřízněné duše (2024), Zhmotňování a hojnost (2024)
Lucie Hašková - Access Tělesné procesy (2020), Foundation (2021)
Adriana Těšínská - Access Tělesné procesy (2020)
Pavel Mencl - Access Tělesné procesy (2020), Foundation (2021)
Kass Thomas - Access 3 Day Body Class (2021)
Andrew Gardella - ESSE (2021)
Anna Pašková - Základní kurz EFT (2022)
Vianna Stibal - Láska k sobě (2023)

portret-orez-pro-kruh
alena-vincalkova