Konstelace

Historie rodinných konstelací je spjata s Bertem Hellingerem, který tuto metodu vyvinul a zavedl přibližně v 80. a 90.letech minulého století.

Konstelace pomáhají velmi efektivně a účinně rozvíjet osobnost a sebepoznání člověka. Popsat konstelační proces někomu, kdo s ním nemá žádnou zkušenost, je těžké. Konstelace jsou alternativní terapeutickou metodou, jenž nám pomáhá rozkrývat nerozpoznanou dynamiku určitého systému (rodinného, firemního apod.) a nacházet nové vhledy. Současné problémy jedince, nebo celé rodiny mohou mít důležitou souvislost s událostmi (traumaty), které prožily minulé generace. Ti, kterých se to týká, už o dané historii většinou nic nevědí, nebo už nemusí být naživu.

Konstelace nám tak umožňují odhalit nevědomé postoje a programy pomocí našich vnitřních obrazů/pohybů. Tyto obrazy nám ukazují skutečnou příčinu našeho problému, v průběhu konstelace se tyto obrazy většinou vyvíjejí a mění směrem k uvolnění. Ve chvíli, kdy tento celý obraz vidíme v konstelaci s odstupem/nadhledem a vědomě ho vnímáme, otevírá se v nás samotných, případně i v našem okolí, prostor pro změnu.

Já sama vnímám konstelační práci jako slučování toho, co je oddělené. Kde nejsou bariéry, tam proudí láska.

Tuto metodu je možné využít v rámci individuální konzultace s použitím pomůcek (papíry, kameny apod.) nebo na semináři. Spočívá tedy v sestavení jakéhosi modelu rodiny, vztahu nebo jiného systému. Zadavatel konstelace si vybere zástupce za sebe a ostatní osoby/jevy z řad účastníků semináře a pak jako divák sleduje zvenku další dění. Přestože zástupci o svých rolích/osobách, jež představují, nemusejí nic vědět, přesně vycítí a zobrazí, co se s nimi děje. Celý proces má vliv na mnoha úrovních nejen na zadavatele, ale i všechny ostatní účastníky semináře, včetně jen sledujících, a jeho účinky se mohou projevit v řádu týdnů, i měsíců.

V letech 2011/12 jsem absolvovala Cyklus životních, rodinných a systemických konstelací, v letech 2015/16 pak Konstelační trénink, obojí u lektorky Laďky Vala Kovaříkové. V roce 2019 jsem u stejné lektorky ukončila i Nadstavbový program po Konstelačním tréninku – Cyklus konstelací s různými tématy a i nadále se průběžně konstelačních seminářů účastním.

Semináře rodinných a životních konstelací pořádám v malých skupinkách, a proto je nazývám Konstelační vhledy (viz. Termíny kurzů). Minimální počet účastníků je 2, maximální 8. Cena za účast na tomto semináři je 500kč. Pokud máte zájem o rozestavění konstelace, cena je 1000kč. Cena se od 1.6. 2024 mění na 600Kč za účast a 1200Kč za rozestavění. Za večer většinou proběhnou 3 až 4 konstelace.

konstelace