Metoda One Brain (Jednotný mozek) „Three In One Concepts“

(Tři v jednom - jednota těla, mysli a ducha)

Je to systém využívaný k uzdravení těla, mysli a psychiky. Cílem této kineziologické metody je léčba zraněné duše. Pokud je naše duše zraněná, zcela jistě to ovlivňuje našeho ducha, naše tělo, naše city, naše vztahy,… ale hlavně pocit volby. Naše pravé já často bývá zakryto velkými nánosy stresu, strachů, úzkostí a systémů přesvědčení. Jestliže dokážeme odblokovat bývalá životní traumata a podpořit víru ve svou vlastní autoritu, připravíme si touto svobodnou volbou budoucnost podle svých představ.

V této metodě se využívají prvky kineziologie, což je nauka založená na testování (způsob vyšetřování) svalové reakce na určitý podnět. Kineziologickou koncepci vyvinul v šedesátých letech minulého století Dr. Goodheart. Díky kineziologii můžeme pomocí svalového testu získat přesné a spolehlivé údaje o klientovi na úrovni vědomí, podvědomí i buněčné paměti. Systém One Brain „Three In One Concepts“, který vyvinul v 80. letech minulého století Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway, pak dále pracuje na integraci a součinnosti pravé a levé mozkové hemisféry, rozpouštění bloku a nalezení nových možností a představ do budoucnosti.

Nabízím soukromé konzultace s použitím metody One Brain, naprosto pro všechny věkové kategorie. Při potížích dětí je velmi vítána aktivní spolupráce rodičů, neboť problém často souvisí s děním nebo systémem v rodině. Konzultace trvá většinou 1 a půl až 2 hodiny, její nedílnou součástí je svalový test. Mým úkolem je pomoci klientovi určit prioritní téma k řešení, shromáždit dostatek informací a údajů k pochopení příčin problému, dále práce na odstranění bloku, provedení odblokováním a nalezení posilnění do budoucna. Důležité je, aby klient znovuobjevil svou ztracenou autoritu, sílu a moc, a to mu pomohlo změnit svou situaci.

Konzultace trvá 1 a půl až 2 hodiny. Její cena je od 1.1. 2022 1400Kč, od 1.6. 2024 se mění na 1500Kč.

Konzultace není náhradou za lékařskou péči.

 

Témata:

 • uvolnění stresu
 • osobní problémy, nedostatek sebevědomí
 • strachy, úzkosti, deprese, osamělost, vyčerpanost
 • partnerské vztahy, konflikty, rozchod, rozvod
 • rodinné problémy, výchova a péče o děti
 • provázení sebepoznáním a rozvojem osobnosti
 • problémy v sexuální oblasti
 • závislosti (cigarety, alkohol, sex, nakupování apod.)
 • problémy s váhou
 • traumata a následky nehod a úrazů
 • pracovní problémy
 • finanční problémy
 • problémy s učením, dyslexie apod., hyperaktivita
 • opožděný vývoj u dítěte
 • odblokování emocionálních příčin způsobujících různá onemocnění
 • alergie, ekzémy, migrény
 • jiná