Image Medicine

Image Medicine je jedním ze směrů čínské medicíny a jedná se o léčení pomocí obrazů mysli. Její teoretické základy jsou spjaty se starými lékaři (Bian Que a Hu Tuo) a sahají až do doby cca 407 – 310 př.n.l. Název získala od profesora Xu Mingtanga, který se zasadil o její „znovuobjevení“ a také o to, aby se rozšířila co nejvíce po světě a nebyla pouze v rukou specialistů, ale sloužila všem, kdo chtějí zlepšit svoje zdraví.

Podstata této metody je založena na tom, že každá odchylka od normy v určitém organismu vyvolává změnu „obrazu v mysli“ terapeuta, který je schopen tento obraz vnímat. Ve chvíli, kdy terapeut změní tento obraz ve své mysli/vědomí, dojde následně ke změně v daném organismu, čímž je otevřena cesta k návratu do normálního stavu, tedy k vyléčení. Diagnostika a léčené metody Image Medicine jsou jednoduché, bezbolestné, neškodné a bez vedlejších účinků. Je možné pracovat s celým tělem, ale i s jednotlivými orgány, případně částmi těla.

V rámci této metody prozatím nabízím ošetření s názvem Úplná výměna energie, jejímž cílem je z těla uvolnit negativní energii a nahradit ji energií pozitivní. Lze ji aplikovat v širokém spektru potíží, např. v případě výskytu strachů, chronické únavy, lymfatických potíží, chronických chorob apod.

Tato terapie probíhá vleže a trvá dle individuálních potřeb klienta 2 – 3 hodiny. Od délky se odvíjí i cena, pohybuje se mezi 1500 – 2000Kč.

Terapie není náhradou za lékařskou péči.